INFOSHEET BEMIDDELING IBIZA STORIES BIJ
HUUR- EN VERHUUR O.A. ACCOMMODATIES, HUURAUTO’S, SCOOTERS, BOTEN, PRIVÉ CHEF, RETREAT, BIOS AAN HUIS EN OVERIGE AANGEBODEN DIENSTEN.

Definities

 • Bemiddelaar: Ibiza Stories.
 • Huurder: de persoon of rechtspersoon waarvoor Ibiza Stories bemiddelt tussen de verhuurorganisaties of de eigenaren van de te boeken accommodaties.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ibiza Stories en de klant krachtens welke Ibiza Stories de dienst zal uitvoeren.
 • Huurovereenkomst: de overeenkomst die gesloten wordt tussen de klant en de verhuurorganisatie en/of eigenaar betreffende de verhuur van de te boeken accommodaties.
 • Commissie: Ibiza Stories brengt de klant en de eigenaar of de verhuurorganisatie met elkaar in contact. Hiervoor ontvangt Ibiza Stories een vergoeding van de eigenaar of de verhuurorganisatie.
 • Dienst: o.a. accommodaties, huurauto’s, scooters, boten, privé chef, retreat, bios aan huis etc..

 

 1. Indien de klant informatie aanvraagt via de e-mail en een boeking maakt bij een door Ibiza Stories aanbevolen dienst gaat de klant een overeenkomst aan met de eigenaar of verhuurorganisatie van de dienst. De eigenaar/verhuurorganisatie sluit direct na de boeking of bij aankomst een huurovereenkomst met de klant. Ibiza Stories treedt slechts als bemiddelaar op. Derhalve zal er nooit een overeenkomst tussen de klant, de verhuurder en Ibiza Stories tot stand komen met betrekking tot de huur/verhuur van de dienst.
 2. Tijdens het sluiten van de huurovereenkomst tussen de eigenaar/verhuurorganisatie en de klant, zijn de algemene voorwaarden van de eigenaar/verhuurorganisatie van toepassing. De eigenaar/verhuurorganisatie stelt deze voorwaarden voorafgaand aan het ondertekenen van de huurovereenkomst beschikbaar aan de klant.
 3. Ibiza Stories is als bemiddelaar nimmer aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel ontstaan tijdens de huur/verhuur van de dienst. De verhuurder is in een dergelijke situatie de wederpartij waarmee de huurovereenkomst gesloten is en draagt de volledige aansprakelijkheid. Indien de klant de verhuurder aansprakelijk wil stellen, zal Ibiza Stories bemiddelen en de benodigde contactgegevens aan de klant verstrekken.
 4. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de dienst.
 5. De klant dient de ‘dienst’ op dezelfde wijze achter te laten als in de staat waarin de ‘dienst’ is aangetroffen.
 6. De klant dient zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving en de door de eigenaar/verhuurorganisatie opgestelde gedragsregels met betrekking tot de dienst.
 7. Per aanbevolen dienst brengt Ibiza Stories een commissie in rekening bij de eigenaar/verhuurorganisatie. Indien de commissie bij de klant in rekening wordt gebracht stelt Ibiza Stories de klant hier eerst van op de hoogte.
 8. Ingeval van betalingen van de commissie via de klant geschiedt dit via een aan de klant verstuurde factuur of wordt verrekend met betaalde huurprijzen van de klant aan Ibiza Stories. De betaling via facturen geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van verrekening stort Ibiza Stories de kale huurprijs minus de commissie op de bij Ibiza Stories  bekende bankrekening van de eigenaar/verhuurorganisatie.
 9. Afspraken die afwijken van deze voorwaarden gelden slechts indien zij in overleg met Ibiza Stories en de eigenaar/verhuurorganisatie schriftelijk tot stand zijn gekomen, en door Ibiza Stories zijn aanvaard.